Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Bytové a polyfunkčné domy

Zrealizované stavby bytových a polyfunkčných budov:

- Polyfunkčný bytový dom na Hornej Striebornej ulici v Banskej Bystrici, 20 bytov a 6 obchodných priestorov, investor: OTP Real Slovensko, s.r.o., projekt: 2008 - 2009, realizácia: 2009 - 2011

- Nízkopodlažné bytové domy v Chorvátskom Grobe v lokalite Čierna voda - Čerešňové, výstavba v troch etapách: bytový dom A - 46 bytov, bytový dom B - 46 bytov, bytový dom C - 52 bytov, investor: OTP Real Slovensko, s.r.o., projekt: 2004 - 2006, realizácia: 2005 - 2008

- Bytové domy v Dunajskej Lužnej na Krajnej ulici, 60 bytov a 1 polyfunkčný priestor, investor: LIBRIS s.r.o., projekt: 2006, realizácia: 2007 - 2008

- Bytový dom s polyfunkciou v Dunajskej Lužnej na Športovej / Vodárenskej ulici v Dunajskej Lužnej, 46 bytov a 2 priestory pre občiansku vybavenosť, investor: LIPO s.r.o., projekt: 2004, realizácia: 2004 - 2005

- Bytový dom v Dunajskej Lužnej na ulici Pri Kniežacích mohylách, 11 bytov a 1 polyfunkčný priestor, investor: EURO Development, s.r.o., projekt: 2004, realizácia: 2005

- Nájomné bytové domy s úsporným riešením bývania v Miloslavove, Malinove, Hviezdoslavove a Suchohrade, objednávateľ Domov Slovakia, s.r.o., projekty: 2004, realizácie: 2004 - 2005

- Výstavba 4 nájomných bytových domov s komunikáciou a inžinierskymi sieťami v Kalinkove, investor: Obec Kalinkovo, projekt: 2002, realizácia: 2003

Architektonické návrhy, projekty s vydaným územným rozhodnutím, stavebným povolením:

- Polyfunkčný bytový dom v Dunajskej Lužnej, urbanistická štúdia lokality, architektonický návrh, projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie: 2007 - 2010, projekt na zmenu stavby: 2015

- Polyfunkčný bytový dom v Bratislave na Šustekovej ulici, architektonický návrh, projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie: 2006 - 2007

- Nadstavba bytových domov vo Vajnoroch, architektonický návrh: 2003
 

 

 

 

 

 


TOPlist