Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Bytové a polyfunkčné domy

Zrealizované stavby bytových a polyfunkčných budov:

- Polyfunkčný bytový dom na Hornej Striebornej ulici v Banskej Bystrici, 20 bytov a 6 obchodných priestorov, investor: OTP Real Slovensko, s.r.o.

- Nízkopodlažné bytové domy v Chorvátskom Grobe v lokalite Čierna voda - Čerešňové, výstavba v troch etapách: bytový dom A - 46 bytov, bytový dom B - 46 bytov, bytový dom C - 52 bytov, investor: OTP Real Slovensko, s.r.o.

- Bytové domy v Dunajskej Lužnej na Krajnej ulici, 60 bytov a 1 polyfunkčný priestor, investor: LIBRIS s.r.o.

- Bytový dom s polyfunkciou v Dunajskej Lužnej na Športovej / Vodárenskej ulici v Dunajskej Lužnej, 46 bytov a 2 priestory pre občiansku vybavenosť, investor: LIPO s.r.o.

- Bytový dom v Dunajskej Lužnej na ulici Pri Kniežacích mohylách, 11 bytov a 1 polyfunkčný priestor, investor: EURO Development, s.r.o.

- Nájomné bytové domy s úsporným riešením bývania v Miloslavove, Malinove, Hviezdoslavove a Suchohrade, objednávateľ Domov Slovakia, s.r.o.

- Výstavba 4 nájomných bytových domov s komunikáciou a inžinierskymi sieťami v Kalinkove, investor: Obec Kalinkovo

- Polyfunkčný bytový dom v Dunajskej Lužnej, urbanistická štúdia lokality, architektonický návrh, projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie a projekt na zmenu stavby

 

Architektonické štúdie polyfunkčných a bytových domov, resp. projekty s vydaným územným rozhodnutím, stavebným povolením:

- Polyfunkčný bytový dom v Bratislave na Šustekovej ulici, architektonický návrh, projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie

- Nadstavba bytových domov vo Vajnoroch - architektonická štúdia

- Polyfunkčný bytový dom v Nitre - architektonická štúdia

- Bytové domy v Šamoríne - architektonická štúdia

- Bytový dom v Senci - architektonická štúdia

- Bytové domy v Kráľovej pri Senci - urbanisticko-architektonická štúdia, projekt pre územné konanie

 

 

 


TOPlist