Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Bytové domy v Dunajskej Lužnej

Bytové domy na Krajnej ulici v Dunajskej Lužnej

sme projektovali v novej lokalite "Šiding 2". Na začiatku sme vypracovali urbanistickú štúdiu pre reguláciu výstavby bytových domov a 51 rodinných domov, následne projektovú dokumentáciu pre výstavbu inžinierskych sietí a komunikácií a napokon architektonickú štúdiu bytoviek a projekty. Súčasne sme vykonávali inžiniersku činnosť pre získanie územných rozhodnutí a stavebných povolení na predmetné stavby. V dvoch blokoch je 60 bytov a jeden polyfunkčný priestor, v suteréne sú hromadné garáže.

Investor stavby: LIBRIS s.r.o., Trenčín, generálny dodávateľ stavby: STAVEURO, s.r.o., Dunajská Streda    

                                

Vizualizácia architektonického návrhu bytových domov:

TOPlist