Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Rodinné domy a rodinné vily

Rodinný dom je vtedy praktický a priestranný, keď si v ňom každý člen rodiny obľúbi "svoju" miestnosť, "svoj" kútik, "svoj" detail. 

Rodinný dom je vtedy svetlý, keď slnečné lúče majú "umožnený" vstup cez optimálne umiestnené okná, zasklené steny. To však nestačí, celý dom musí byť na pozemku osadený tak, aby presklené konštrukcie boli obrátené nielen za slnkom, ale aj do súkromia vlastnej záhradky, predzáhradky, dvora či do ulice, ale nie ku susedovej terase.

Rodinný dom je vtedy pekný a účelný, keď sa páči nielen autorovi, ale hlavne spokojnému užívateľovi. Pred návrhom rodinného domu klientovi "na mieru" sa snažíme zohľadniť už od začiatku jeho požiadavky na veľkosť, tvar, typ domu, s ohľadom na ekonomiku a efektívnosť, vytvoriť si spoločne názor na rôzne detaily navrhovaného domu, zohľadniť aj špeciálne požiadavky klienta - napr. aj fóbiu zo strešných okien, či nevyhnutnosť zriadiť si napr. veľkú miestnosť pre domácu telocvičňu, vybudovať si vnútorný bazén, prípadne zakomponovať do priestorov rodinného domu aj priestor pre drobné podnikanie a podobne.

Podľa našich projektov sú postavené desiatky rodinných domov aj rekonštrukcií, hlavne v Dunajskej Lužnej, Bratislave, Miloslavove, Hviezdoslavove, Hamuliakove, Kalinkove, Rovinke, Novej Dedinke, Chorvátskom Grobe, Malinove, Blatnom, Stupave, Záhorskej Bystrici, Šenkviciach, Bernolákove, Ivánke pri Dunaji...

Niektoré z rodinných domov máme zdokumentované v nasledovnej fotogalérii:

Rodinné domy v Dunajskej Lužnej, PD: 1996               Rodinný dom v Bratislave,                                             kolaudácie - 2000, 2001                                           PD: 2007, vo výstavbe   

     

 

Rodinný dvojdom v Dunajskej Lužnej, projekt: 2008, výstavba: 2009 - 2011 

 

Rodinný dom v Bratislave,                              Rodinný dom v Šenkviciach,                                                           

PD: 1999, kolaudácia: 2002                                PD: 2013, vydané stavebné povolenie

                   

 

Rodinný dom v Bratislave - architektonická štúdia, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby: 2013, v súčasnosti vo výstavbe

                        

 

Radová výstavba a dvojdomy v Dunajskej Lužnej - architektonické štúdie a projektová dokumentácia                     pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby: 2008, 2013

 

 

8 radových rodinných domov s dvomi bytovými jednotkami v Dunajskej Lužnej, PD: 2006, kolaudácia: 2007

 

Radová výstavba 52 rodinných domov v Bernolákove, vrátane inžinierskych sietí a komunikácií,   PD: 2012, 2013, kolaudácia 2014, 2015, časť domov je vo výstavbe

 

Lokalita výstavby radových rodinných domov a trojbytových domov na Čerešňovej ulici v Dunajskej Lužnej, vrátane vtpracovania urbanistickej štúdie, projektovania inžinierskych sietí a komunikácií pre celú lokalitu a inžinierska činnosť pre ÚR a stavebné povolenia:                                                                    

Urbanistická štúdia: 2004, projektová dokumentácia: 2005 - 2007, výstavba domov: 2007 - 2011

  Vizualizácia radových a trojbytových domov:

 

Rodinný dom v Bratislave - projekt: 2000, kolaudácia: 2002

 

Rodinný dom v Dunajskej Lužnej - projekt: 1997, kolaudácia: 2000                

 

Rodinný dom v Dunajskej Lužnej, 2005

 

Kompletná prestavba rodinného domu v Dunajskej Lužnej, 2004

 

Rodinný dvojdom a samostatný rodinný dom v Dunajskej Lužnej, 2001, 2002


TOPlist