Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Budovy občianskej vybavenosti a iné

Zrealizované stavby občianskej vybavenosti:

- Rekonštrukcia a prestavba budovy bývalého obecného úradu na Dom sociálnych služieb pre seniorov v Zohore, investor: Obec Zohor

- Zariadenie pre výuku plávania detí predškolského veku v Šamoríne, architektonická štúdia a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

- Prestavba priestorov interiéru v obchodnej prevádzke v Bratislave na Rožňavskej ulici, realizačný projekt

- Spolupráca na projektovej dokumentácii a inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na Zmenu stavby materskej škôlky v Dunajskej Lužnej na Lipnickej ulici

- Prestavba priestorov interiéru v obchodno-administratívnej budove v Bratislave, realizačný projekt

- Stavebné úpravy, spojené so zmenou v užívaní stavby pre priestor súkromného opatrovateľského centra pre deti predškolského veku v Moste pri Bratislave, projekt stavebných úprav a inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia

- Novostavba budovy predajne a servisu vysokozdvižných vozíkov v Dunajskej Lužnej na Lipovej ulici, urbanistická štúdia, architektonická štúdia, projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, realizačný projekt

- Rekonštrukcia, revitalizácia a prístavba Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej na Námestí Svätého Martina, investor: Obec Dunajská Lužná, architektonický návrh a PD pre stav. povolenie a realizáciu stavby

- Prístavba a nadstavba budovy Obecného úradu Dunajská Lužná, architekt. návrh a PD pre stav. povolenie a realizáciu stavby

- Novostavba architektonického ateliéru v Dunajskej Lužnej na Lipnickej ulici, architektonický návrh, projekt, inžinierska činnosť, vlastná realizácia stavby a interiérov

- Rekonštrukcia zdravotného strediska na Komunikačné centrum v Hamuliakove, investor: Obec Hamuliakovo, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

- Interiér Night Club v kine Slovan v Leviciach, investor: Mesto Levice, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

- Rekonštrukcia a prístavba reštaurácie "Sárgarigó" v Šamoríne, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Architektonické návrhy, projekty stavieb pre občiansku vybavenosť, výrobu, služby:

- Projektové dokumentácie zateplenia stavieb Základnej školy v Dunajskej Lužnej, budovy školy, telocvične a jedálne

- Projektová dokumentácia zateplenia budovy stacionára a materskej škôlky v Dunajskej Lužnej

- Architektonická štúdia a projektová dokumentácia súkromnej umeleckej školy v Snine

- Architektonické návrhy a projektové dokumentácie interiérov a stavebných úprav v rôznych administratívnych a obchodných priestoroch v Bratislave a v Senci

- Novostavba - zimný štadión v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

- Výskumno-prezentačné centrum v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

- Novostavba budov a areálu pre zber a spracovanie druhotného papiera v Dunajskej Lužnej, spolupráca na projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu

- Novostavba - motel LUNA v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a pre realizáciu

- Novostavba administratívno-výrobnej budovy pre výrobu potrubných elementov v Čenkovciach, architektonický návrh a projektová dokumentácia

- Rekonštrukcia a nadstavba budovy predajne potravín v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh

 


TOPlist