Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Budovy občianskej vybavenosti a iné

Realizované stavby občianskej vybavenosti:

- Rekonštrukcia a prestavba budovy bývalého obecného úradu na Dom sociálnych služieb pre seniorov v Zohore, investor: Obec Zohor, projekt: 2011, realizácia: 2013 - 2014

- Zariadenie pre výuku plávania detí predškolského veku v Šamoríne, architektonická štúdia a projektová dokumentácia, inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia: 2011 / 2012, v súčasnosti vo výstavbe

- Prestavba priestorov interiéru v obchodnej prevádzke v Bratislave na Rožňavskej ulici, PD a realizácia: 2013

- Spolupráca na projektovej dokumentácii a inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na Zmenu stavby materskej škôlky v Dunajskej Lužnej na Lipnickej ulici, 2013

- Prestavba priestorov interiéru v obchodno-administratívnej budove v Bratislave, 2013

- Stavebné úpravy, spojené so zmenou v užívaní stavby pre priestor súkromného opatrovateľského centra pre deti predškolského veku v Moste pri Bratislave, projekt stavebných úprav a inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia, 2013

- Novostavba budovy predajne a servisu vysokozdvižných vozíkov v Dunajskej Lužnej na Lipovej ulici, urbanistická štúdia, architektonická štúdia, projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia: 2008 - 2009, realizácia stavby: 2009 - 2010

- Rekonštrukcia, revitalizácia a prístavba Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej na Námestí Svätého Martina, investor: Obec Dunajská Lužná, projekt: 2006, kolaudácia: 2008

- Prístavba a nadstavba budovy Obecného úradu Dunajská Lužná, projekt: 2004, kolaudácia: 2007

- Novostavba architektonického ateliéru v Dunajskej Lužnej na Lipnickej ulici, architektonický návrh, projekt, inžinierska činnosť, vlastná realizácia, stavba kolaudovaná v r. 2004, dokončenie interiérov: 2005

- Rekonštrukcia zdravotného strediska na Komunikačné centrum v Hamuliakove, investor: Obec Hamuliakovo, projekt: 2003, kolaudácia: 2004

- Interiér Night Club v kine Slovan v Leviciach, investor: Mesto Levice, projekt a realizácia: 2003

- Rekonštrukcia a prístavba reštaurácie "Sárgarigó" v Šamoríne, projekt: 2000 a 2002, realizácia: 2000 - 2001, 2003

Architektonické návrhy, projekty stavieb pre občiansku vybavenosť, výrobu, služby:

- Projektové dokumentácie zateplenia stavieb Základnej školy v Dunajskej Lužnej, budovy školy, telocvične a jedálne: 2015

- Projektová dokumentácia zateplenia budovy stacionára a materskej škôlky v Dunajskej Lužnej: 2015

- Architektonická štúdia a projektová dokumentácia súkromnej umeleckej školy v Snine, 2014 - 2015

- Architektonické návrhy a projektové dokumentácie interiérov a stavebných úprav v rôznych administratívnych a obchodných priestoroch v Bratislave a v Senci: 2012 - 2015

- Novostavba - zimný štadión v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie: 2012

- Výskumno-prezentačné centrum v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie: 2012

- Novostavba budov a areálu pre zber a spracovanie druhotného papiera v Dunajskej Lužnej, spolupráca na projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu: 2009

- Novostavba - motel LUNA v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a pre realizáciu: 2004

- Novostavba administratívno-výrobnej budovy pre výrobu potrubných elementov v Čenkovciach, architektonický návrh a projektová dokumentácia: 2004

- Rekonštrukcia a nadstavba budovy predajne potravín v Dunajskej Lužnej, architektonický návrh: 2003

 


TOPlist