Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Radová výstavba 12 RD Dunajská Lužná

Radová výstavba 12 rodinných domov, vrátane komunikácií a inžinierskych sietí v Dunajskej Lužnej 

je vybudovaná v novej lokalite. Na začiatku sme vypracovali urbanistickú štúdiu a následne projektovú dokumentáciu. Súčasne sme vykonávali inžiniersku činnosť pre získanie územného rozhodnutia a stavebných povolení na všetky nové inžinierske siete a komunikácie pre celkove 31 RD v území, ako aj na vlastnú radovú výstavbu 12 RD.

Po zrealizovaní technickej infraštruktúry v území investor MEDEUS s.r.o. uskutočnil výstavbu 12 rodinných domov, ktorých kolaudácia prebehla koncom r. 2008.

    

 


TOPlist