Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Zariadenie pre seniorov Zohor

Zariadenie pre seniorov Zohor - rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu

realizácia stavby: 2013 - 2014

                                        

        

 

Rekonštrukciou a modernizáciou budovy bývalého Obecného úradu v Zohore na Dolnej ulici sa vytvorilo nové zariadenie – Dom sociálnych služieb, ktorý má dve prevádzky:

1.     Denný stacionár pre seniorov s kapacitou 16 klientov

2.     Klub dôchodcov s kapacitou max. 24 stoličiek pre návštevníkov.

Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie podmienok pre realizáciu sociálnych programov a voľnočasových aktivít pre generáciu občanov Zohora v dôchodkovom veku.

Denný stacionár pre seniorov má poskytnúť klientom opatrovateľskú službu v zariadení s denným pobytom. Klientmi tohto zariadenia majú byť seniori, krorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť. Zariadenie je pripravené tiež poskytovať služby seniorom, ktorí žijú sami a potrebujú dennú starostlivosť a kontakt s ľuďmi.

TOPlist